T. Érdeklődők és Olvasóink !

A Javaslapba nemrégiben egy új rovatot emeltünk be az eddigi négy – Hagyomány, Jóslás,Gyógyászat,Sólyomszem-mellé, mégpedig Ökológia-néven. A természetvédelem a természettisztelettel együtt a javasok által is képviselt magyar hagyomány fontos eleme. Tudjuk, hogy pogány őseink tisztelték a földet, a vizet, a tüzet és a szelet, áldoztak az “elemeknek”, élőknek tartották azokat, élő kapcsolatban voltak velük.

Tudták, hogy a külső természet összefügg a belső, az emberi természettel és azt is, hogy csak belső természetünk, hajlamaink megismerése, vezetése, uralása lévén lehetünk a külső természetnek “jó gazdái”. Ezt szem előtt tartva nyitunk rovatot az ökológiának, keresve, kutatva annak lehetőségét, hogy hol és miképp tudunk segítően, pozitívan, kreatívan részt venni a folyamatokban. Nem célunk, hogy szaporítsuk a másokat hibáztató sopánkodók táborát, de célunk, hogy elvi alapokra helyezzük a természetvédelmet, a természetszeretetet, a természettiszteletet. Mindezt összhangban belső törekvéseinkkel.

 

A Javaslap továbbra is negyedévente, a Nap jegybelépéséhez igazodva jelenik meg, mégpedig évszakonként, a napfordulók és napéjegyenlőségek előtt. A lap ára jelenleg 1000 Ft, a laphoz továbbra is hozzá lehet jutni a Javas-honlapon (www.javas.hu), ahonnan előfizetés ellenében letölthető.

Bízunk abban, hogy kezdeményezésünk elnyeri tetszésüket és akik eddig hasznosnak találták a lapot, továbbra is kitartanak mellette, sőt újabb olvasók találják meg benne azt a hasznos segítséget, amelyet a tudatos életvezetéshez kívánunk mi mindannyian nyújtani, akik a lap készítésében közreműködünk.

Üdvözlettel: A felelős kiadó

A Javaslap negyedévente megjelenő folyóirat.

A régebbi számok ízelítőnek .pdf formátumban letölthetőek, az újabbak egy évre szóló regisztrációs díj ellenében elérhetőek. A lap digitális formában megrendelhető a webshopból.

(A megtekintéshez szükséges program ingyenesen letölthető innen.)

“Az Idő, ez a hétkantárszárú, ezerszemű, örökifjú,

magban gazdag tátosparipa szállít.

A szekerén mágusok,

és a teremtett lények a kocsi küllői.

Hétkerekűként szállít az idő,

hét kerékagya van, s tengelye a halhatatlanság.

S ez az idő az összes világot áthatva

a legnagyobb istenként halad.”

(Atharva-véda, XIX. 53.)

“A tudatfolyamatok áramlásával együtt áramlik az idő. Az idő a legnagyobb erő a teremtett világban, a teremtett világ az idővel jön létre és az idővel múlik el. Nemek feletti atyja, nemzője és szülője Ő a világosságnak és a sötétségnek, nappalnak és az éjszakának, Napnak és a Holdnak, minden jónak és minden rossznak. Az évek, hónapok, hetek, napok, órák, percek és másodpercek az idő kifejeződései. Tudattalan áramlása magával ragadja és elnyeli, folytonos áramlása elszédíti és elkábítja a lényeket. Feltartóztathatatlanul forog körbe, hogy szédítő iramával a valóságot eltakarja.

Ezt az időt most sárkányként tiszteljük és megfékezéséhez gyeplőnek az igát használjuk. Három feje, a múlt-jelen-jövő egyszersmind a három nagy ártó energia szimbóluma is, melyek egymást gerjesztve egyre nagyobb mozgást idéznek elő.

A régi bölcsek, javasok és mágusok ismerték az igát és a gyeplőt és éppen ezért utazták be a hét világot
az idő szekerén, túlemelkedve ezáltal minden időből fakadó meghatározottságon. A tudat és az idő energiaáramlását igázva haladtak az idővel az időfelettiségbe.

A Javaslap is az igázásért veszi elő a – ma már jól ismert – jóslási rendszereket. A folyvást áramló időt és a változások természetét három módon szemléljük:

a Változások Törvénykönyve (Ji King), a Táró és az Asztrológia lesznek ebben segítségünkre. Az éves körforgást a régi magyar hagyomány ősi ünnepeinek megtartásával követjük. A testben zajló körforgást a régi javaslás feltámasztásával törekszünk tudatosítani. S mindezt azért, hogy nyilvánvalóvá váljon egy olyan összefüggő rend, mely átszövi a mindenség külső és belső, alsó és felső régióit. Reménykedve, hogy mindez üdvére válik a megszabadulni vágyó lényeknek.”